TAMAMLANMIŞ YÜKSEK LİSANS TEZLERİ

 
                2020           

Ad Soyad Danışman Eş Danışman Başlık Dosya
Berrak Uzun Doç. Dr. Ergün Yaraneri Doç. Dr. Enver Özdemir Kuantum bilgisayarlarda polinom interpolasyonu ile anahtar dağıtımı PDF
Esmanur Yıldız Doç. Dr. Saadet Seher Özer Doç. Dr. M. Taylan Şengül Sigara içenler, elektronik sigara içenler ve sigarayı bırakanlar arasındaki etkileşime yönelik bir dinamik sistemler yaklaşımı PDF
Miray Alın Doç. Dr. Saadet Seher Özer Kırım-Kongo kanamalı ateşinin matematiksel kararlılık analizi PDF
Yasemin Çalış Doç. Dr. Cihangir Özemir Dr. Ali Demirci Gecikmeli bir dinamik sistemin kararlılık analizi ve Hopf çatallanması PDF
Yasin Hasanoğlu Doç. Dr. Cihangir Özemir Yüksek mertebeli Boussinesq denkleminin grup sınıflandırması PDF

 
                2019           

Ad Soyad Danışman Eş Danışman Başlık Dosya
Aslıhan Akpınar Doç. Dr. Ergün Yaraneri Doç. Dr. Enver Özdemir Biyometrik verilerin polinom interpolasyonu ile saklanması PDF
Ayşe Buse Uzuner Prof. Dr. Gülçin Mihriye Muslu Rosenau-Korteweg-de Vries - Düzgünleştirilmiş uzun dalga denklemleri için Fourier spektral yöntemi PDF
Berivan Arı Doç. Dr. Burhaneddin İzgi Lineer olmayan stokastik diferansiyel denklemler için yarı-kapalı bölünmüş-adım metotlarının bazı zayıf yakınsaklık analiz sonuçları PDF
Burcu Meral Prof. Dr. Kamil Oruçoğlu SVM, NB ve KNN kullanımı ile göğüs kanseri veri sınıflandırması PDF
Burcu Şansan Doç. Dr. Ergün Yaraneri Cisim genişlemeleri ve origami çizimleri PDF
Canan Simge Tokatlı Prof. Dr. İlkay Bakırtaş Akar Üçüncü mertebeden dispersiyon içeren kübik nonlineer Schrödinger denkleminin soliton tipi çözümleri PDF
Ceylan Demir Dr. Öğr. Üy. İzzet Göksel Doç. Dr. Süreyya Akyüz Hibrit modeli ile topluluk temelli öznitelik seçimi PDF
Elif Altunok Prof. Dr. Atabey Kaygun Makine öğrenmesi için doğrusal cebirsel yöntemler PDF
Handenur Esen Prof. Dr. İlkay Bakırtaş Akar PT-simetrik bir potansiyel içeren yüksek mertebeden dispersif kübik-kuintik nonlineer Schrödinger denkleminin soliton tipi kesin çözümleri PDF
İbrahim Halil Kılıç Prof. Dr. Ahmet Duran Türkiye'deki dört büyük deprem veri setine üç boyutta spline interpolasyon yöntemlerinin uygulanması PDF
Kerem Kabil Prof. Dr. Atabey Kaygun Makine öğrenmesinde ayrık öbekleme ve sınıflandırma algoritmaları PDF
Kübra Karacan Doç. Dr. Burcu Tunga Yüksek boyutlu model gösterilimi yöntemi ile dijital mamogramlarda meme kanseri tanısı PDF
Merve Kurt Prof. Dr. Nalan Antar Optik potansiyeller altında Raman etkili solitonlar PDF
Özgün Seymen Uzun Doç. Dr. Burcu Tunga Finansal verilerin öngörüsü için yeni bir model PDF
Zehra Hafızoğlu Gökdağ Doç. Dr. Güler Gürpınar Arsan Genelleştirilmiş Ricci rekürant Riemann ve Weyl manifoldları PDF

 
                2018           

Ad Soyad Danışman Eş Danışman Başlık Dosya
Ayşegül Karcılı Doç. Dr. Burcu Tunga Yüksek boyutlu model gösterilimi ile görüntü kümeleme ve görüntü erişimi PDF
Burak Güler Dr. Eti Mizrahi Genetik algoritma kullanarak uçak park yeri optimizasyonu PDF
Duygu Coşgun Dr. Öğr. Üy. Bahri Güldoğan Bölümleme algoritmaları ile veri tekilleştirme PDF
Gürkan Şasi Doç. Dr. Güler Gürpınar Arsan Üç boyutlu Galile uzayında öteleme ve factorable yüzeylerin sınıflandırılması PDF
Halil İbrahim Altun Prof. Dr. Mustafa Nadar Uç değerler yöntemi ile ani su baskınlarının istatiksel modellenmesi PDF
Merve Atasever Prof. Dr. Sezgin Altay Demirbağ Ricci solitonları ve paralel vektör alanları PDF
Murat Özkaya Doç. Dr. Burhaneddin İzgi Matris normlarının oyun teorisindeki rolleri PDF
Seçkin Özbilen Doç. Dr. Ali Ercengiz Koalisyon oluşturma oyunları: İçsel kararlılık PDF

 
                2017           

Ad Soyad Danışman Eş Danışman Başlık Dosya
Ayşe Şebnem Yar Prof. Dr. Füsun Özen Zengin PT-simetrik bir potansiyel içeren doğrusal olmayan yüksek mertebe kübik-kuintik Schrödinger denkleminde optik solitonlar PDF
Ecem Bektaş Prof. Dr. Füsun Özen Zengin Hemen hemen pseudo Ricci simetrik manifold hakkında PDF
Mervenur Belin Dr. Öğr. Üy. İrma Hacınlıyan Genelleştirilmiş Davey-Stewartson sisteminde dev dalgalar PDF
Sena Kaçar Prof. Dr. Fatma Özdemir Yarı simetrik konneksiyonlu Riemann uzaylarının konform eğrilik tensörleri PDF
Tau Raphael Rasethuntsa Prof. Dr. Mustafa Nadar Rekor değerlerine dayalı benzer-olmayan-bileşenlerli sistem için stres-dayanıklılık güvenilirliğinin tahmini PDF


 
                2016           

Ad Soyad Danışman Eş Danışman Başlık Dosya
Burcu Ece Alp Prof. Dr. İlkay Bakırtaş Akar PT simetrik bir potansiyel içeren doğrusal olmayan yüksek mertebe Schrödinger denkleminin temel solitonları PDF
Emine Diriöz Doç. Dr. Aybike Özer Burulmalı G2 yapıları ve bazı sicim teorisi uygulamaları PDF

 
                2015           

Ad Soyad Danışman Eş Danışman Başlık Dosya
Göksu Topkarcı Prof. Dr. Gülçin Mihriye Muslu Yüksek mertebeden Boussinesq denklemi i̇çin fourier spektral yöntemi PDF
Hamza Kurt Prof. Dr. Mevlüt Teymür Üniform kalınlıklı bir tabaka ile ikiye ayrılmış sonsuz bir elastik ortamda nonlineer enine kayma (SH) dalgalarının yayılması PDF
Neşe Özdemir Doç. Dr. Semra Ahmetolan İki tabakalı elastik bir ortamda nonlineer SH dalgalarının harmonik rezonans incelemesi PDF
Nurlan Abdikaimov Doç. Dr. Ceni Babaoğlu Bazı aşırı belirgin problemlerde simetri PDF
Önder Özütemiz Doç. Dr. Burcu Tunga Yüksek boyutlu model gösterilimi yöntemi ile büyük ölçekli veri tabanlarında görüntü erişimi PDF
Soner Aydınlık Doç. Dr. Ahmet Kırış Chebyshev sonlu farklar yöntemi ile adi türevli yüksek mertebe başlangıç ve sınır değer problemlerinin çözümü PDF