Komisyon Üyeleri           

Staj Doç. Dr. Ergün Yaraneri (Başkan)
Öğr. Gör. Dr. Cem Sayar
Öğr. Gör. Dr. Fuat Ergezen
ÇAP Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman
Yandal Dr. Öğr. Üyesi Bahri Güldoğan
Erasmus Doç. Dr. Aybike Özer
Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky
Yatay Geçiş, Nakil ve İntibak, Af Prof. Dr. Gülçin Mihriye Muslu
Doç. Dr. Güler Arsan
Öğr. Gör. Dr. Sultan Erdoğan Demir
Burs Öğr. Gör. Evren Tanrıöver
Mezunlarla İrtibat Öğr. Gör. Evren Tanrıöver
Eğitim Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Eğitimden Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Araş. Gör. Dr. Ali Demirci
Prof. Dr. Atabey Kaygun (Başkan)
Doç. Dr. Ahmet Kırış 
Doç. Dr. Ergün Yaraneri
Dr. Öğr. Üyesi İzzet Göksel
Kalite ve Akreditasyon Prof. Dr. Füsun Zengin
Doç. Dr. Cihangir Özemir
Doç. Dr. Burcu Tunga
Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Çolakoğlu (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi Gül İnan
Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky
Ar-Ge Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Ar-Ge'den Sorumlu Bölüm Başkan Yardımcısı: Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir
Prof. Dr. Mustafa Nadar
Socrates Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky
Bologna Süreci Prof. Dr. Mustafa Nadar
Dr. Öğr. Üyesi Burak Yıldıran Stodolsky
Lojman Doç. Dr. Nurettin Cenk Turgay
Doç. Dr. Burhaneddin İzgi
İş Sağlığı ve Güvenliği Doç. Dr. Saadet Seher Özer
Afet ve Acil Durum Araş. Gör. Dr. Rahmiye Ergün
Atık ve Hurda Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Araş. Gör. Dr. Rahmiye Ergün
Tanıtım Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu
Doç. Dr. Burcu Tunga
Doç. Dr. Nurettin Cenk Turgay
Doç. Dr. Saadet Seher Özer
Doç. Dr. Seher Melike Aydoğan
Doç. Dr. Semra Ahmetolan
Dr. Öğr. Üyesi Gül İnan
Araş. Gör. Dr. Sevgi Harman
MAT Havuz Koordinatör: Doç. Dr. Ayşegül Tepe
Koordinatör Yardımcısı: Araş. Gör. Dr. Şenay Pasinlioğlu