Matematik Mühendisliği Lisans Programı

Programda toplam 150 kredilik (240 AKTS) ders, sekiz yarıyılda okutulmaktadır. Bu derslerden 120 kredilik ders zorunlu, 30 kredilik ders seçmelidir. Ders planı, matematik ağırlıklı olup %45 temel bilim, %21 meslek tasarımı, %17 temel mühendislik ve %17 insan ve toplum bilimleri derslerinden oluşmaktadır. Başarılması gereken toplam kredinin en az %30'u İngilizce işlenen derslerden sağlanmalıdır. Bölüm mezunları, Matematik Mühendisi unvanını alırlar.

Bölümümüz kazandırdığı inter-disipliner mühendislik formasyonu ile mezunlarına  çok geniş spekturumlu ve katma değeri yüksek iş olanakları sunmaktadır. Bu sayede bölümümüz en çok tercih edilen programlar arasında olma başarısını devam ettirmektedir.  Matematik Mühendisliği programının yıllara göre ÖSYS verileri aşağıdaki tablo ve grafiklerde verilmiştir.

Matematik Müh. Kazanan Öğrenci Verilerine Göre Son 5 Yıllık ÖSYM Verisi
Giriş Yılı Min. Ösym Puanı Max. Ösym Puanı Min. Başarı Sırası Max. Başarı Sırası Ort. Başarı Sırası
2020 490.9719 505.42383 21751 12475 18189
2019 457.61793 483.48147 25797 12841 21990
2018 442.29293 478.12516 28082 12522 24610
2017 428.461 457.949 28336 14508 24236
2016 442.246 488.032 27800 8877 23804
2020 Bahar dönemi itibariyle, 7'si öğrenci alımına kapanmış %100 İngilizce bölüm [MATE] öğrencisi olmak üzere lisans programına kayıtlı toplam 423 öğrenci bulunmaktadır ve öğrencilerin sınıflara göre dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.


  Hazırlık 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf
 MAT 30 127 87 77 95
 MATE 0 1 0 1 5

Derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme koşulları (29.01.2020)

 MAT Bölüm dersleri
 MUH Bölüm dersleri
 yarıyıl içi çalışmalarından en az %30 başarı
 (min. 30% from the in-term assesments) 
 MAT Havuz dersleri
 MTH Havuz dersleri
 yarıyıl içi çalışmalarından en az %25 başarı
 (min. 25% from the in-term assesments)