Yönetim​    

Bölüm Başkanı
kadioglusy

Prof. Dr. Samet Yücel Kadıoğlu

Bölüm Başkan Yardımcısı
aydogansm

Doç. Dr. Seher Melike Aydoğan
Bölüm Başkan Yard. (Ar-Ge'den Sorumlu)
demira

Öğr. Gör. Dr. Ali Sait Demir
Bölüm Başkan Yard. (Eğitimden Sorumlu)
demircial

Araş. Gör. Dr. Ali Demirci