2020-2021 Bahar Dönemi Seminerleri      

Tarih Konuşmacı Konu
28.04.2021 Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Bağcı Adaptive control and self-tuning fiber lasers using multiple transmission filters
21.04.2021 Doç. Dr. Oğul Esen On Decomposition of the Hamiltonian Realization of Vlasov’s Plasma
14.04.2021 Araş. Gör. Göksu Oruç Genelleştirilmiş Kesirli Benjamin-Bona-Mahony Denklemi Hakkında Analitik ve Sayısal Sonuçlar
07.04.2021 Dr. Öğr. Üyesi İlker Koçyiğit Rassal Ortamda Görüntüleme Üzerine İki Sonuç
31.03.2021 Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Doğan Power Series Subspaces of Certain Nuclear Fréchet Spaces

 
2020-2021 Güz Dönemi Seminerleri      

Tarih Konuşmacı Konu
20.01.2021 Dr. Öğr. Üyesi Evrim Korkmaz Özay Hiperspektral Görüntü Analizinde Tensör Kullanımı ve Güncel Çalışmalar
13.01.2021 Dr. Gökhan Göksu Zaman Gecikmeli Sistemlerin Girdiden Duruma Kararlılığı
30.12.2020 Dr. Öğr. Üyesi Soner Aydınlık Dikdörtgen Plakların Riesz-Caputo Kesirli Türevi Yardımıyla Nonlokal Titreşim Analiz

 
2020-2021 Güz Dönemi Öncesi Seminerleri      

Tarih Konuşmacı Konu
11.03.2020 Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge Epidemic Models and Their Applications to Gel Formation
04.03.2020 Sena Kaçar Çok Değişkenliliği Yükseltilmiş Çarpımlar Gösterilimi Yöntemi ile Gürültü Temizleme
04.03.2020 Öğr. Gör. Evren Tanrıöver Yüksek Boyutlu Model Gösterimi ile Görüntü Sıkıştırma
27.02.2020 Dr. Ali Demirci (3+1) Boyutlu Kadomtsev- Petviashvili Denkleminde Dispersif Şok Dalgaları
20.02.2020 Philipp Gohlke Schrödinger Operators Associated to Structures with Aperiodic Order
08.01.2020 Dr. Şafak Özden Stability of the Hecke Algebra of Wreath Products
18.12.2019 Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge Warped-like Product Manifolds with Spin7 Holonomy
11.12.2019 Doç. Dr. Özgür Martin Joint Dynamics of Linear Operators
05.12.2019 Doç. Dr. Taylan Şengül Stability and Transitions of Quasi-Geostrophic Equations
14.11.2019 Doç. Dr. Ali Ercengiz Akışkanlar için kapalı bünye denklemleri ve Stokes varsayımının geçersizliği
24.10.2019 Prof. Dr. Catarina F. Castro Artificial Neural Networks
23.10.2019 Prof. Dr. Catarina F. Castro Lecture for Undergraduates on Optimization and Neural Networks
16.07.2019 Prof. Dr. Shahram Rezapour Linear or Nonlinear Analysis
12.06.2019 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özkan Özer How to Control Smart Structures by Accurate Modeling and Partial Differential Equations
12.06.2019 Dr. Theodoros Horikis Light Meets Water in Nonlocal Media
15.05.2019 Çağlar Subaşı Data Science in Business
03.05.2019 Dr. Öğr. Üyesi İlmar Gahramanov Integrability Properties of Montzkin Polynomials
06.03.2019 Dr. Hüseyin HALICI Dijital Dönüşüm ve Yaşamımıza Etkileri
21.02.2019 Doç. Dr. Sevdzhan HAKKAEV Stability of Semitrivial Periodic Waves of a Schrödinger System
20.02.2019 Dr. Öğr. Üyesi Figen ÖZEN Yapay Zeka Uygulamaları
30.11.2018 Dr. Mehmet Akif Erdal Stabilization of Homotopy Theories with respect to Monodial Category bi-Actions
09.11.2018 Prof. Dr. Gökhan Silahtaroğlu Büyük Veri Çerçevesinde Veri Madenciliği
05.10.2018 Dr. İlhan Gül Quasi-Einstein Weyl Manifolds
05.10.2018 Dr. Öğr. Üyesi Sinem Güler Kahler Manifolds of Quasi-Constant Holomorphic Sectional Curvature and Generalized Sasakian Space
05.10.2018 Prof. Dr. Kadri Arslan Grassman Image of the Surfaces in E^4
05.10.2018 Prof. Dr. Oleg Mushkarov Partial Integrability of Almost Complex Structures
05.10.2018 Prof. Dr. Johann Davidov Harmonic Almost Hermitian Structures
06.08.2018 Dr. Ahmad Al-Salman Lp Bounds for Parametric Marcinkiewicz Integral Operators
29.12.2017 Doç. Dr. Handan Yıldırım Legendrian Dual Surfaces in Hyperbolic 3-Space
22.12.2017 Doç. Dr. Hakan Mete Taştan Biwarped Product Submanifolds of a Kahler Manifold
15.12.2017 Emine Yıldırım The Coxeter Transformation on Grid Posets
17.11.2017 Doç. Dr. Atabey Kaygun Graph Coverings an their Galois Theory
20.10.2017 Araş. Gör. Gökhan Göksu Zaman Gecikmeli ve Anahtarlamalı Doğrusal Sistemlerin Gözlemci Tabanlı Sonlu Zaman Sınırlılığı Üzerine
29.09.2017 Doç. Dr. Ayşe Ayşin Bilgin Introduction to Data Mining
21.06.2017 Somayyeh Alidoust Statically Investigation on Surface and Nonsurface Gap Solitons at the Interface of Periodic Lattices
17.05.2017 Prof. Dr. Semen Köksal Mathematics and Biocomplexity
10.05.2017 Prof. Dr. Mansur Ismailov Klasik Olmayan Sınır Koşullarına Sahip Isı Denklemi için Isı Kaynağının Bulunması Ters Problemi
14.04.2017 Prof. Dr. Ioannis P. Stavroulakis Oscillations of Differential and Difference Equations with Several Deviating Arguments
16.12.2016 Doç. Dr. Songül Esin Prime Ideals and Their Intersection in Leavitt Path Algebras
02.12.2016 Araş. Gör. Tuğba Yıldırım D-Modul Teorisinin Lokal Kohomolojiye Uygulamaları
04.11.2016 Araş. Gör. Burcu Bektaş Sonlu Tipten Gauss Tasviri
13.05.2016 Dr. João Cardoso Portekiz Coimbra Mühendislik Enstitüsündeki Lisans ve Yüksek Lisans Programları
06.05.2016 Yrd. Doç. Dr. Ayberk Zeytin Arithmetic of Quadratic Extentions
22.04.2016 Doç. Dr. Selda Küçükçifçi Çizge Tasarımları ve Çözünebilir Çizge Tasarımları
25.03.2016 Yrd. Doç. Dr. Ali Dinler Eş Seçmenin Matematiği Üzerine
20.11.2015 Yrd. Doç. Dr. Cihan Bayındır Dev Dalgaların Dalgacık (Wavelet) Dönüşümüyle Erken Tespiti
06.11.2015 Dr. Ali Demirci Kadomtsev-Petviashvili ve İki Boyutlu Benjamin-Ono Denklemlerinde Dispersif Şok Dalgaları
23.10.2015 Prof. Dr. Elimhan N. Mahmudov Sufficient Conditions of Optimality for Higher Order Differential Inclusions with Endpoint Constraints
09.10.2015 Doç. Dr. Atabey Kaygun Hopf Cebirleri ve Kohomoloji
14.05.2015 Prof. Dr. Graham Hall Weyl s Conformal and Projective Tensors
08.05.2015 Prof. Dr. Graham Hall General Relativity 1915-2015; A Brief History of Gravitation and Einsteins Theory
17.04.2015 Doç. Dr. M. Alper Tunga Yüksek Boyutlu Model Gösterilim Yöntemi ile Veri Modelleme
13.03.2015 Doç. Dr. Ercan Tunç Geçmişten Bugüne Diferensiyel Denklemlerde Salınım (Oscillation) Teorisi
06.03.2015 Doç. Dr. Atilla Yılmaz Seeing inside the black box: Large deviation theory and its applications
18.02.2015 Doç. Dr. Şadi Evren Şeker Big Data (Büyük Veri), Data Mining (Veri Madenciliği), Data Science (Veri bilimi) ve Analytics Kavramına Giriş
06.02.2015 Doç. Dr. Mine Çağlar Dallanan Brown Hareketinin Koşullu Hızı, İskelet Ayrışımı ve Rassal Engellere Uygulanması
04.02.2015 Doç. Dr. Mehmet Şahin An ALE Formulation for Moving Boundary Problems
09.01.2015 Dr. Hale Aytaç Laws of Rare Events for Random Dynamics
05.12.2014 Dr. Osmanbey Uzunkol Complex Multiplication and Cryptographic Applications
05.12.2014 Dr. Mehmet Sabır Kiraz Computing on Encrypted Data: Homomorphic Encryption
14.11.2014 Yrd. Doç. Dr. Aslı Güçlükan İlhan Equivariant Homotopy Diagrams
24.10.2014 Yrd. Doç. Dr. Ayhan Günaydın Polynomial-Exponential Equations
26.09.2014 Prof. Dr. Kazım İlhan İkeda On a Group Closely Related with the Automorphic Langlands Group
23.06.2014 Prof. Dr. Ali H. Dogru Petrol ve Doğal Gaz Üretiminde Matematiksel ve Hesaplamalı Modeller
06.06.2014 Prof. Dr. Andrea Bertozzi Mathematics of Crime
04.06.2014 Dr. Tee-How Loo The structures on generalized Sasakian space forms
09.05.2014 Doç. Dr. Barış Coşkunüzer Geometrik Topoloji ve Bir Milyon Dolar
02.05.2014 Yrd. Doç. Dr. Enver Özdemir Math in Crypto
18.04.2014 Prof. Dr. Mansur İsmailov Üç-Dalga Etkileşiminin Lineer Sistemi İçin Ters Saçılım Problemi ve Bazı Uygulamaları
13.04.2014 Dr. Richard Gonzales Geometry of Flag Varieties
04.04.2014 Prof. Dr. Ali Mostafazadeh Pseudo-Hermitian Quantum Systems Defined by an Unbounded Metric Operator
21.03.2014 Yrd. Doç. Dr. Murat Demirer Analyzing dynamics of synchronized cortical populations in brain
28.02.2014 Prof. Dr. Peter Lancaster Canonical Forms And An Orthogonality Property For Real Symmetric Matrix Polynomials
10.01.2014 Dr. Ahmet Özkan Özer Control Theory of Partial Differential Equations
06.12.2013 Doç. Dr. Kazım Büyükboduk On a Conjecture of Greenberg
29.11.2013 Doç. Dr. Sibel Özkan On Graph Factorizations: Hamilton Cycle Decompositions and the Hamilton-Waterloo Problem
01.11.2013 Prof. Dr. Burak Özbağcı Exotic Spheres
25.10.2013 Dr. Serkan Sütlü Stable Anti-Yetter-Drinfeld Modules over Connes-Moscovici Hopf Algebras
08.03.2013 Yrd. Doç. Dr. Kağan Kurşungöz On Adrew s Formula Relating Symmetrized Moments of Ranks and the k-Marked Durfee Symbols
22.02.2013 Dr. Giovanni Mion How should we understand logical validity
07.12.2012 Prof. Dr. İrfan Şiyap The Structure of Codes Over a Special Ring With 27 Elements
23.11.2012 Prof. Dr. Varga Kalantarov Stability and Instability of Solutions to Nonlinear Parabolic and Hyperbolic Equations
09.11.2012 Dr. Ali Dinler On the Role of Surface Curvature in a Micro-Scale Heat Conduction Problem
18.05.2012 Doç. Dr. Mehmet Burçin Ünlü Kanserin Matematiksel Modellenmesi
04.05.2012 Prof. Dr. Güzver Yıldıran Ölçme ve Değerlendirme Modeller
03.04.2012 Prof. Dr. Steven Strogatz Social Networks That Balance Themselves
23.03.2012 Doç. Dr. Meral Tosun Algebras of Isolated Singularities of Surfaces
02.03.2012 Dr. Ahmet Altundağ On a Two Dimensional Inverse Scattering Problem for a Dielectric
24.02.2012 Yrd. Doç. Dr. Emre Mengi Nearest Pencils with Specified Eigenvalues