Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik    

Mühendislik, temel bilimler ve diğer birçok bilim alanında karşılaşılan problemler için analiz, modelleme, analitik yöntemler, hesaplamalı yöntemler, algoritma tasarlama, bilgisayar hesaplamaları ve simülasyonları ile ilgilenir.
Bölümümüz akademik kadrosunun analitik veya hesaplamalı yöntemler olmak üzere çalışma alanları aşağıdaki gibidir.

Çalışma Alanları    
 • Dalgalar Teorisi
 • Diferansiyel Denklemler
 • Dinamik Sistemler
 • Elastisite Teorisi
 • Görüntü İşleme
 • Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği
 • İstatistik
 • Kararlılık Analizleri
 • Matematiksel Finans
 • Optimizasyon
 • Programlama
 • Sayısal Analiz
 • Stokastik Süreçler
 • Sürekli Ortamlar Mekaniği
 • Veri Analizi
 • Veri Madenciliği
 • Yüksek Kapasiteli Paralel Hesaplamalar

Akademik Kadro