LİSANSÜSTÜ DERSLERİ           

Kodu Adı Dili Dönemi Türü
Zorunlu  Seçmeli 
MAT501E Diferansiyel Denklemler I İngilizce  Güz
MAT502 Reel Analiz I Türkçe Bahar
MAT505E Sayısal Analiz I İngilizce Güz
MAT509E Cebir I İngilizce Güz
MAT511E Diferansiyel Geometri I İngilizce Güz
MAT512/MAT512E Kısmi Diferansiyel Denklemler I Türkçe/İngilizce Bahar
MAT516/MAT516E Sayısal Kısmi Diferansiyel Denklemler I Türkçe/İngilizce Bahar
MAT559/MAT559E Uygulamalı Fonksiyonel Analiz Türkçe/İngilizce Güz
MAT596/MAT596E Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT597/MAT597E Uzmanlık Alan Dersi Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT696/MAT696E Bilimsel Araştırma Etik ve Seminer Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT697/MAT697E Uzmanlık Alan Dersi Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT503/MAT503E İntegral Denklemler Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT504/MAT504E Kompleks Analiz Türkçe/İngilizce Bahar
MAT506/MAT506E Sayısal Lineer Cebir Türkçe/İngilizce Güz
MAT507/MAT507E Özel Fonksiyonlar Türkçe/İngilizce Güz
MAT508/MAT508E Manifoldlarda İntegrasyon Türkçe/İngilizce Bahar
MAT510/MAT510E Asimptotik Analiz Türkçe/İngilizce Bahar
MAT544E Adi Diferansiyel Denklemler için Sayısal Analiz İngilizce Bahar
MAT545/MAT545E *Matematik Mühendisliğinde Özel Konular Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT547E Olasılık Teorisi İngilizce Güz/Bahar
MAT549E İstatistiksel Modelleme ve Regresyon Analizi İngilizce Güz
MAT551E Hesaplamalı Cebir İngilizce Güz
MAT553E Temel Bilimler için Hesaplamalı Metotlar İngilizce Güz
MAT555E Hesaplamalı Bilimler için İstatistiksel Veri Analizi İngilizce Güz
MAT602/MAT602E Sayısal Analiz II Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT603/MAT603E Diferansiyel Topoloji Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT604/MAT604E Diferansiyel Denklemler II Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT605/MAT605E Topoloji Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT606/MAT606E Cebirsel Topoloji Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT607/MAT607E Halka Teorisi Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT608/MAT608E Cebir II Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT609/MAT609E Reel Analiz II Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT610/MAT610E Diferansiyel Geometri II Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT611/MAT611E Kısmi Diferansiyel Denklemler II Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT612/MAT612E Operatörler Teorisi Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT613/MAT613E Lie Grupları ve Lie Cebirleri Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT614/MAT614E Sayı Teorisi Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT616/MAT616E Diferansiyel Denklemlerin Lie Grup Analizine Giriş Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT617/MAT617E Matematiksel Optimal Kontrol Teorisi I Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT618/MAT618E Matematiksel Optimal Kontrol Teorisi II Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT619/MAT619E Harmonik Analiz I Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT620/MAT620E Harmonik Analiz II Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT622/MAT622E Kaos ve Dinamik Sistemler Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT625/MAT625E Stokastik Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümü Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT626E Pertürbasyon Yöntemleri İngilizce Bahar
MAT628E Kompleks Geometri İngilizce Bahar
MAT629/MAT629E Sürekli Ortamlar Mekaniği Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT631 Lineer Sınır Değer Problemleri Türkçe Güz/Bahar
MAT632E Homoloji Cebiri İngilizce Bahar
MAT633/MAT633E Yarı Riemann Geometrisi Türkçe/İngilizce Bahar
MAT635 Dalga Yayılımı için Sayısal Yöntemler Türkçe Güz/Bahar
MAT637/MAT637E *Matematik Mühendisliğinde İleri Konular Türkçe/İngilizce Güz/Bahar
MAT639E Sonlu Grupların Temsil Teorisi İngilizce Güz
MAT641E Dalga Hareketi I-Lineer Dalgalar İngilizce Güz
MAT642E Dalga Hareketi II-Nonlineer Dalgalar İngilizce Bahar
MAT644/MAT644E Sonlu Hacim Yöntemleri I Türkçe/İngilizce Güz/Bahar

* : Dersi açan öğretim üyesi tarafından dönem başında ilan edilecektir.

Not : En az dört zorunlu ders alınmalıdır.